Expertkommentatorn

January 10, 2015 § Leave a comment

SVT - opartisk rapportering, var det inte så?

SVT – opartisk rapportering, var det inte så?

Hur läser du text egentligen? Är du kritiskt granskande oavsett om du gillar budskapet eller ej? I dag på SVT:s hemsida ges läsaren ett praktexempel, levererat av den politiska expertkommentatorn Margit Silberstein. Här dekonstrueras texten i dess retoriska element. Övrig bedömning får du göra själv.


”Får en tuff start som partiledare”

[citattecken runt egen text förleder läsaren att tro att det finns en sagesman annan än artikelförfattaren]

I dag väljer Moderaterna för första gången i partiets historia en kvinna till ordförande – en milstolpe. Anna Kinberg Batra har också chansen att bli historisk på ett högre plan – hon kan bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Men den nyligen ingångna pakten med Stefan Löfven har gett henne en tuff start som ny partiledare.

Till att börja med såg det så enkelt [värdebegrepp] ut för Anna Kinberg Batra att ta sig fram till toppen. Det svåraste [förstärkning] hindret försvann på ett tidigt stadium, när partikamraten Catharina Elmsäter-Svärd drog sig ur kampen [illustration] om partiledarposten. Efter det var enigheten stor i partiet, det var rena rama [förstärkningsord] rälsåkningen [illustration] för Kinberg Batra att en bit in i advent bli föreslagen av valberedningens ordförande, Lars-Ingvar Ljungman, till partiets nya ledare. 

Men sen utbröt stormen. [illustration] Den kom direkt efter att Anna Kinberg Batra fått med sig regeringen och Stefan Löfven på det som både hon och Alliansen lirkat [värderande illustration] med under flera veckor: decemberöverenskommelsen. Handslaget, som ska göra det lättare för en regering i minoritet att styra Sverige. Alliansen trodde ju [spekulation] att decemberöverenskommelsen var en seger över en motsträvig [värdeord] socialdemokrati. Så den tillträdande partiledaren, Anna Kinberg Batra, måste ha fått åtminstone en lättare chock [spekulation] över hagelkulorna som ven i luften [illustration] mitt i helgfriden. De kom från en gammal partiledare, Ulf Adelsohn, de kom från två gamla kulturministrar, Lena Adelsohn Liljeroth och Cecilia Stegö Chilo, de kom [retorisk upprepning] från en gammal [eh: tidigare?] försvarsminister, Mikael Odenberg. Vokabulären var inga om och men eller mellan raderna [illustration]. De skrek ut [illustration] att decemberöverenskommelsen var en villkorslös [värdeord] kapitulation [illustration]. Det talades om svek och skam [allitererande sammanflätning] och Facebook svämmade över [illustration].

Få vet vad hon vill med sitt ledarskap [spekulation]

Det är ingen drömstart [förstärkande prefix för adjektiv] för en ny ledare – att inför öppen ridå få sin auktoritet underminerad [spekulation] redan före tillträdet [som om EFTER tillträdet vore att föredra]. Men [insinuerande, spekulerande] på extrastämman i dag lär [spekulation] julöverenskommelsen inte bli något tema, en sådan här dag är det högtidstalen som gäller. Men [insinuerande, spekulerande] Anna Kinberg Batra kommer att ha [spekulation] en enorm [värdeord] press på sig att bedriva hård [värdeord] opposition inte bara med nålstick, helst ska knivarna fram [illustration]. För att bevisa att decemberöverenskommelsen inte är den tvångströja [illustration] för oppositionen som kritikerna hävdar. 

Vad Anna Kinberg Batra vill med sitt ledarskap för Moderaterna tycks det vara få [nedvärderande spekulation] som vet. Hennes framtoning liknar Fredrik Reinfeldts och hon verkar vara [spekulation] fast i samma övertygelse [värdebegrepp] som han att Sverige ska vara ett land med öppna gränser för omvärlden. Men [spekulation] migrations- och integrationspolitiken blir en av Anna Kinberg Batras stora utmaningar [spekulation klädd som slutsats/fakta]. Efter att Fredrik Reinfeldt lämnat partiet verkar [spekulation] partifolket ha ett skriande och uppdämt [dubbla förstärkningsord] behov av att diskutera de laddade [värdeord] frågorna. Och säga sådant som de uppfattade var förbjudet på Reinfeldts tid. Att till exempel tala om minskade volymer. [fortsatt spekulation] Anna Kinberg Batra har sagt att hon inte vill strama åt [illustration] migrationspolitiken. Men det finns en motion i riksdagen, undertecknad av bland andra förra arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson, som vill skärpa reglerna för anhöriginvandring. [insinuation]

Krav att Kinberg Batra inte ska bli ny Reinfeldt [abstrakt spekulation]

Försvarspolitiken, med omfattande nedskärningar är fortfarande ett öppet sår [illustration] för många moderater. ”Det tar tid att glömma Tolgforstiden” som en moderat [hörsägen] uttrycker saken. Den nya partiledaren lär bli tvungen [spekulation] att återupprätta det anseende för moderat försvarspolitik som i mångas ögon försvann under Borgs och Reinfeldts ledarskap.

En annan fråga, vars varumärke bleknade [värdeord] med Nya Moderaterna, är arbetsrätten. Reinfeldt och Borg var benhårda [värdeord] med att LAS, lagen om turordningsregler vid uppsägning, var skriven i sten [illustration]. Men efter valförlusten ljöd andra tongångar [raljerande illustration] från Anders Borg som krattade manegen [värderande, raljerande illustration] för Anna Kinberg Batra när han i en intervju före jul var inne på att det var dags att ändra i LAS. 

Även om Fredrik Reinfeldt har varit den mest framgångsrike partiledare som Moderaterna har haft ser det ut som [spekulation] om kraven på Anna Kinberg Batra blir att hon inte ska bli en ny Reinfeldt.[illustration]


Tycker du fortfarande att det var en bra text?

Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Expertkommentatorn at The Imaginary Club.

meta

%d bloggers like this: