DN gräver journalistisk och moralisk grav

January 16, 2015 § Leave a comment

Lite hårt? Lite elakt? Låt gå!

Den här sagan börjar med att DN publicerar rysk desinformation, mer eller mindre rakt kopierad från Komsomolskaya Pravda och dess korrupta partner The Guardian. Det är illa nog.

Sedan protesteras det mot detta, via email, telefon och Twitter – dvs alla tillgängliga kanaler vid sidan av brevduva, handleverans eller massdemonstration – naturligtvis utan svar, förrän tre veckor senareviss dialog uppstår. Här kan man göra några observationer.

För det första: att DN ignorerar kritik är inte bara arrogant, det är i förlängningen ett hot mot de värden tidningen säger sig försvara. Om DN inte klarar av att publicera källkritiskt verifierat innehåll, inte klarar av kritik mot sitt agerande och inte heller klarar av att granska sig själv efter begågna “misstag”, hur ska man då som läsare/allmänhet kunna lita på något DN skriver?

För det andra: att DN som Sveriges största dagstidning inte lägger mer energi på det publicistiska innehållet utan tar in enkla rewrites som inte kräver någon som helst mental ansträngning av författaren, är ett hån mot den publicistiska tradition tidningen säger sig försvara och vilja utveckla till skydd mot tidningsdöden. Jag säger bara, lycka till med det.

För det tredje får jag ändå någon tillfredsställelse i bekräftelsen av misstanken att Katarina Lagerwall levererar standardsvar, s.k. blanket statements som passar vilken fråga/uppmaning som helst, och alltså inte begagnar sitt intellekt alls i kontakten med den läsekrets hon antas tjäna och vilja attrahera i fortsättningen. På den punkten önskar jag henne också lycka till.  Se mailsvar i samma ärende till en annan läsare, Peter Wikström, här nedan, och jämför med svaret jag fick här.

emailkopia

Så, Dagens Nyheter, ska vi kanske sätta oss ned och diskutera den journalistiska gärningen, eller ska vi fortsätta låtsas som det regnar?

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading DN gräver journalistisk och moralisk grav at The Imaginary Club.

meta

%d bloggers like this: