Det galna Grekland

January 28, 2015 § 1 Comment

Valvinnaren. Frågan är om det är lika kul att regera.

Här dissekeras Syrizas politiska plattform, för den som liksom jag (tyvärr) endast ytligt intresserat sig för detta. Inlägget baseras på denna text, som förutom de 40 punkterna nedan innehåller ytterligare längre stycken som jag inte orkat plöja igenom under förmiddagen. Dessa 40 punkter är eventuellt inte längre aktuella (hänvisande till Alexandra Pascalidou) då ett uppdaterat program gjorts tillgängligt. Vän av ordning hävdar dock att det övervägande tankegodset från de 40 punkterna säkerligen återanvänts i det reviderade programmet, som recenseras i följande inlägg.

1. Audit of the public debt and renegotiation of interest due and suspension of payments until the economy has revived and growth and employment return.
Tolkning: Audit kan betyda analys eller revision, dvs faktisk ekonomisk revision eller snarare nedskrivning av statsskulden. En analys kommer i vart fall att belysa den upplevda orättvisan att Grekland alls är skyldig omvärlden (läs: Tyskland) pengar, dvs ignorera eller hävda att Grekland har haft rätt att åka räkmacka på andras bekostnad. Omförhandling (renegotiation) av ränta och återbetalningsstopp tills ekonomin har återhämtat sig och arbetslösheten är kuvad: detta är ett gisslanscenario som kräver DELS att motparten är villig att förhandla och DELS är villig att låta Grekland åka fortsatt gräddfil på obestämd tid. Det finns inga sådana indikationer, tvärt om.
Effekt: Grekland ställer sig osolidariskt till Europas skattebetalare och kräver att få lalla vidare utan vidare ansvar. Så länge motparten upplevs vara storbanker och institutioner vinner man stöd, men det är de facto ett hån mot dig och mig som fortsättningsvis får finansiera den grekiska skörlevnaden.

2. Demand the European Union to change the role of the European Central Bank so that it finances states and programs of public investment.
Tolkning: Grekland KRÄVER ur en mycket svag position. Grekland jämte Polen är de största nettomottagarna redan av EU-stöd: frågan är hur det stöd som inte direkt går tillbaka till fordringsägare har förvaltats? Kravet ligger på Grekland att redovisa hur man använder det stöd man faktiskt får, och de åtgärder man avser göra för att komma i fråga för ytterligare stöd. Det är inte upp till Grekland att kräva något alls, utan att gå i bevis att man är uppgiften vuxen.
Effekt: Minimal, förutom på opinionen.

3. Raise income tax to 75% for all incomes over 500,000 euros.
Tolkning: Kan bara tolkas på ett sätt. Ta från de rika och ge till de fattiga. Absolut. Som stimulansmedel för ekonomin betraktat är det att skjuta sig i foten med dubbelpipig hagelbössa.
Effekt: Problemet är bara att man på så vis automatiskt flyttar ut rikedomen och de rika, ofta företagare, ur landet. Kvar blir de fattiga och de arbetslösa. Grattis!

4. Change the election laws to a proportional system.
Tolkning: Grekland har ett valsystem med förstärkt proportionell viktning som premierar det största partiet och gör det möjligt för dem att regera. Ett proportionellt system tycks vara mer rättvist.
Effekt: Lättare för småpartier att etablera sig och göra sig hörda. Bra/dåligt för Grekland? Troligen bättre än dagens system.

5. Increase taxes on big companies to that of the European average.
Tolkning: Grekland har haft på tok för låg företagsbeskattning, vilket som sidoeffekt öppnat smitvägar och kryphål för kreativa medborgare.
Effekt: Pengar till statskassan är alltid bra. Problemet är att stora företag som vill behålla sina vinster lär se sig om efter skatteparadis och skattetekniska kryphål. Den grekiska vanan att springa från notan är väl etablerad.

6. Adoption of a tax on financial transactions and a special tax on luxury goods.
Tolkning: Pengar till statskassan, jättebra.
Effekt: Pengar till statskassan, jättebra. Marginella negativa effekter.

7. Prohibition of speculative financial derivatives.
Tolkning: Man vill förbjuda spekulation i finansiella instrument. Visst.
Effekt: Stabiliserande för ekonomin. I huvudsak bra.

8. Abolition of financial privileges for the Church and shipbuilding industry.
Tolkning: Mer pengar till statskassan, jättebra.
Effekt: Fartygsindustrin lär få svårare att hävda sig i internationell konkurrens. Påverkar arbetsmarknaden och arbetslösheten lär växa.

9. Combat the banks’ secret [measures] and the flight of capital abroad.
Tolkning: Gör finanssektorn transparent och minska kapitalflykten utomlands. Visst.
Effekt: Lär få motsatt effekt.

10. Cut drastically military expenditures.
Tolkning: Skär ned försvarsutgifterna. Bra. Grekland satsar oproportionerligt mycket på försvaret utan att nå motsvarande effekt.
Effekt: Stora materialprojekt läggs på is. Påverkar arbetsmarknaden negativt med ökad arbetslöshet som följd.

11. Raise minimum salary to the pre-cut level, 750 euros per month.
Tolkning: Ett renodlat populistiskt initiativ som går hem i stugorna. Frågan är var pengarna ska komma ifrån. EU?
Effekt: Väsentliga utgifter för statskassan som måste kompenseras med motsvarande krav på arbetstid och produktivitet.

12. Use buildings of the government, banks and the Church for the homeless.
Tolkning: Också renodlat populistiskt. Varför ska alla pampiga kåkar stå tomma när folk inte har tak över huvudet?
Effekt: Kan bli svårt och framför allt dyrt att bygga om officiella/offentliga/funktionella byggnader till bostäder. Hur ska bostäderna fördelas? Vem får bo i bankpalatsets paradvåning?

13. Open dining rooms in public schools to offer free breakfast and lunch to children.
Tolkning: Mer populism! Vem ska betala för detta? Hur ska personalen orka med? Ska alla barn få fri frukost och lunch eller ska det inkomstprövas och segmenteras?
Effekt: Folkligt stöd till priset av ökade utgifter och krångligare lagrum.

14. Free health benefits to the unemployed, homeless and those with low salaries.
Tolkning: Ännu mer populism. Vem betalar? Premierar ett klientsamhälle där man anstränger sig nedåt för att komma ifråga för belöningar.
Effekt: Väsentliga belastningar på statens ekonomi. Stigmatisering av och permanentande av underklassen.

15. Subvention up to 30% of mortgage payments for poor families who cannot meet payments.
Tolkning: ÄNNU mer populism. Låter jättehärligt för alla utsatta.
Effekt: Problemet är att det permanentar ett utanförskap och förstärker en nedåtgående kurva samtidigt som ekonomin tar ytterligare stryk utan motsvarande positiv effekt (annat än den rent individuella). Hur ska man säkerställa att folk inte spenderar sina pengar ”fel” för att kvarstanna under brytpunkten för amorteringskravet?

16. Increase of subsidies for the unemployed. Increase social protection for one-parent families, the aged, disabled, and families with no income.
Tolkning: ÄNNU ÄNNU mera populism. Förstärker utanförskapet och permanentar underklassen i beroendeställning till staten utan motsvarande krav på reciprocitet.
Effekt: Enorm belastning för statskassan.

17. Fiscal reductions for goods of primary necessity.
Tolkning: Prissänkningar på varor av primär nödvändighet: mat, hygienartiklar, medicin mm. Var går gränsen för primär nödvändighet?
Effekt: Stora belastningar för statskassan och sänkt lönsamhet för producenterna som leder till ännu mer arbetslöshet.

18. Nationalisation of banks.
Tolkning: Kan bara tolkas på ett sätt. Underbetyg till privatbankerna. Era pengar är våra.
Effekt: Omedelbar kapitalflykt. Oklart om riksbanken är en bättre förvaltare, placerare och investerare än privatbankerna.

19. Nationalisation of ex-public (service & utilities) companies in strategic sectors for the growth of the country (railroads, airports, mail, water).
Tolkning: Förstatligande av allmännytta i privat ägo. Se punkt 18.
Effekt: Sannolikt större byråkrati och mer fluff i systemet (läs: nyanställningar utan motsvarande produktivitetskrav). Minskad företagsamhet, eliminering av incitament att skapa värde i traditionellt låsta branscher. Återinförande av statligt monopol.

20. Preference for renewable energy and defence of the environment.
Tolkning: Omställning till förnyelsebara energislag och bättre miljöskydd. Bra, om det görs rätt.
Effekt: Kopplat till punkt 19 ser det ut att minska arbetslösheten utan motsvarande effekthöjning samtidigt som man gör sig mer beroende av och utsatt för omvärldsfaktorer (läs: rysk gas) vid toppar i energibehovet.

21. Equal salaries for men and women.
Tolkning: Lika lön oavsett kön. Jättebra. Så länge könen presterar lika ska också lönen vara lika. Kan också läsas som att (genusoberoende) latmaskar ska ha lika hög lön som hypereffektiva. Kravet måste vara baserat på lika lön för lika prestation, inte könet i sig.
Effekt: Mer rättvisa, om det görs rätt. Risk för kvotering med negativ effekt.

22. Limitation of precarious hiring and support for contracts for indeterminate time.
Tolkning: Man vill begränsa projektanställningar/outsourcing av arbetskraft och vill premiera fast anställningsform. Visst, men det är i viss mån bakåtsträvande i en prekärt balanserande Just-In-Time ekonomi.
Effekt: Ställer högre krav på företagen att vara lönsamma så att de har råd med fasta heltidsanställningar. Fungerar hyggligt i en stabil tillväxtekonomi à la 50/60-tal, vilket Grekland absolut inte är. Går tvärs emot rådande internationell trend.

23. Extension of the protection of labour and salaries of part-time workers.
Tolkning: Deltidsarbetare ska få utökat arbetstids- och löneskydd. Ställer krav på företagen att vara lönsamma och ansvarstagande, något grekiska företag inte gjort sig världskända för.
Effekt: Överförd kostnad på företagen som lär minska deras benägenhet att anställa, dvs leder till fortsatt hög arbetslöshet. Kontraproduktivt.

24. Recovery of collective (labour) contracts.
Tolkning: Återinförande av fackliga kollektivavtal.
Effekt: Dämpande effekt på företagens och statens ekonomi som leder till fortsatt eller ökande arbetslöshet.

25. Increase inspections of labour and requirements for companies making bids for public contracts.
Tolkning: Bättre koll och transparens i offentliga upphandlingar. Jättebra. Slår mot korruptionen. Kostar en del i byråkrati men bör sammantaget ha renande effekt.
Effekt: Framsteg.

26. Constitutional reforms to guarantee separation of church and state and protection of the right to education, health care and the environment.
Tolkning: Avskilj kyrkan från staten, garantera rätt till utbildning, hälsa och miljö. Absolut.
Effekt: En no-brainer för oss i Sverige. Lär stöta på viss patrull i det betydligt mer troende Grekland. Ingen stor sak, vid sidan av en del signifikanta kostnader för staten.

27. Referendums on treaties and other accords with Europe.
Tolkning: Grekland vill ha folkomröstningar om EU-fördrag och andra uppgörelser med EU. Direktdemokrati liksom. De folkvalda är inte betrodda.
Effekt: Viktiga och långsiktiga beslut riskerar att fastna i populistiska klyschor och kortsiktiga hänsyn. Mycket illa. Vissa stora saker bör man naturligtvis folkomrösta om, även så bör man se detta med en stor portion skepsis.

28. Abolition of privileges for parliamentary deputies. Removal of special juridical protection for ministers and permission for the courts to proceed against members of the government.
Tolkning: De folkvalda har haft en alltför priviligierad ställning. Att helt rensa bort dem är kanske att gå lite väl långt, men inskränkningar är säkert av godo.
Effekt: Minskar korruption och nepotism, inför tydligare ansvar för folkvalda. I huvudsak bra.

29. Demilitarisation of the Coast Guard and anti-insurrectional special troops. Prohibition for police to wear masks or use fire arms during demonstrations. Change training courses for police so as to underline social themes such as immigration, drugs and social factors.
Tolkning: Tydligen har ordningsmakten gått hårt åt vänsterpopulismen genom historien, och nu när man är i maktposition vill man avväpna och styra om verksamheten. Säkert bra i viss mån, så länge regeringen är stabil och det inte finns tydliga yttre hot. Kan bli lite knepigt när man plötsligt finner sig belägrad.
Effekt: En seger för ACAB. Kanske inte lika bra i en eventuellt oroligare framtid.

30. Guarantee human rights in immigrant detention centres.
Tolkning: Garantera mänskliga rättigheter i asylboenden. Absolut. Helt rätt.
Effekt: Kan bli dyrt för statskassan, och kommer säkert att leda till inflammerad debatt om vissa asylsökande har samma rätt som andra…

31. Facilitate the reunion of immigrant families.
Tolkning: Underlätta återförening av immigrantfamiljer. Visst. Jättebra.
Effekt: Kommer definitivt att kosta jättemycket pengar som man inte har, och absolut leda till samma debatt om närande/tärande invandring som vi har i Sverige. För de invandrade familjerna måste ju ges samma rätt som de fattiga grekerna avseende rätt till mat, skola, boende, hälsa etc som ovan nämnts i programmet.

32. Depenalisation of consumption of drugs in favor of battle against drug traffic. Increase funding for drug rehab centres.
Tolkning: Legalisera drogkonsumtion och lägg pengarna på att jaga langarna. Mer pengar till knarkavvänjning. Del ett och tre i yttrandet hör liksom inte ihop. Del ett finansierar inte del två. Så det blir tre fel av tre, vid sidan av att KNARK ÄR BAJS.
Effekt: Fler knarkare, oförändrad knarkimport, ännu mer kostnader för drogvården. Låter jättebra – precis vad Grekland behöver! #ironi

33. Regulate the right of conscientious objection in draft laws.
Tolkning: Man ska ha rätt att vägra värnplikt.
Effekt: Visst. Den som inte vill försvara sitt liv och land ska slippa det. Låt någon annan stackare dö istället, strax innan du själv gör det.

34. Increase funding for public health up to the average European level. (The European average is 6% of GDP; in Greece 3%.)
Tolkning: Mer pengar till vården. Javisst!
Effekt: Kostar jättemycket pengar som Grekland inte har, inte kommer att kunna tjäna in och inte kommer att kunna låna från EU. Men röster vinner man.

35. Elimination of payments by citizens for national health services.
Tolkning: All vård ska vara gratis.
Effekt: Nu blev det RIKTIGT dyrt.

36. Nationalisation of private hospitals. Elimination of private participation in the national health system.
Tolkning: Ja, för hur ska de privata sjukhusen och deras anställda överleva om de inte kan ta betalt för sina tjänster? Nationalisera hela rasket!
Effekt: Galet dyrt och ännu fler arbetslösa.

37. Withdrawal of Greek troops from Afghanistan and the Balkans. No Greek soldiers beyond our own borders.
Tolkning: Ingen solidaritet med andra folk. Grekland åt grekerna.
Effekt: Vi bryr oss inte om er, men ni ska bry er jävligt mycket om oss!

38. Abolition of military cooperation with Israel. Support for creation of a Palestinian state within the 1967 borders.
Tolkning: Ja, låt oss lämna mellanösterns enda fungerande demokrati åt sitt öde. Några miljoner judar omgivna av hundratals miljoner aggressiva muslimer låter som en verkligt bra idé.
Effekt: Påfartsramp till folkmord.

39. Negotiation of a stable accord with Turkey.
Tolkning: De grek-turkiska relationerna har inte varit världens bästa om man säger så. Dags att justera det. Bra.
Effekt: Kostar det pengar? I så fall är vi inte intresserade! Bara om det kostar någon annans pengar!

40. Closure of all foreign bases in Greece and withdrawal from NATO.
Tolkning: Kan bara tolkas på ett sätt. Stäng alla baser (t ex den mycket viktiga flygbasen på Kreta) och kliv av den västliga solidariska försvarsalliansen.
Effekt: En omedelbar lättnad för Ryssland och ett fullständigt avståndstagande från internationell solidaritet liksom ett potentiellt uppgivande av den nya neutralitetens hävdande, i synnerhet som försvarsmakten avses beskäras kraftigt. Mycket mycket illa.

Fortsätt till recensionen av Syrizas nu aktuella plattform

—- Rättelser emottages tacksamt. Jag reserverar mig för eventuella feltolkningar och allmän okunskap om statsnationalekonomi. Mina tolkningar är 100% mina utifrån texten och ställt mot egna övertygelser. —-

Advertisements

Tagged: , ,

§ One Response to Det galna Grekland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Det galna Grekland at The Imaginary Club.

meta

%d bloggers like this: