Propagandaradion ger… del III

February 12, 2015 § Leave a comment

hostage

Idag 12 februari nådens år 2015 fortsätter åsiktsmanipulationen i Sveriges Radio P1 Morgon, med ytterligare en rapport från ”fredssamtalen” i Minsk, även kända som ”Putins utpressning mot Ukraina och västvärlden medelst beväpnade mellanhänder och kärnvapenskrammel”. Här serveras en diger samling läckra positioner, mestadels referat från den ryska sidan av ”förhandlingsbordet”, toppade med deltagarnas tolkningar om vad detta innebär – samt illa dolda försök att definiera vad publiken ska fästa uppmärksamheten på. Det är klassisk åsiktsmanipulation av högsta märke, där fokus läggs på de ryska åsikterna och uttalandena, och där Ukraina förminskas till ett offer utan rättigheter som man kan spela lite hur som helst med. Jag rekommenderar att du lyssnar på hela inslaget (8:34) innan du ger dig på nedanstående ordagranna transkription, med mina kommentarer i kursiv stil. Mina åsikter och tolkningar är förstås, återigen, mina egna.

Joar Bendjelloul: Världens blickar vänds mot Vitrysslands huvudstad Minsk nu där pågår ett toppmöte om Ukraina det har pågått hela natten, pågår fortfarande, det handlar om krig eller fred i ett av EUs grannländer. Fyra parter möts, ledare för Ryssland, Ukraina, Frankrike och Tyskland, för att försöka komma överens om en fredsplan för östra Ukraina och ett slut på den konflikt som dödat mer än 5000 människor, och som skapat den allvarligaste maktkampen mellan västvärlden och Ryssland sedan kalla kriget. Vi har med oss vår korrespondent, Maria Persson Löfgren, godmorgon.

MPL: Godmorgon.

JB: Ja vad vet vi om hur samtalen har avlöpt hittills?

MPL: Ja det sägs att det ska finnas ett ehhh avtalsförslag som ska skrivas på och då ska vi komma ihåg att det är ju inte bara de här fyra statscheferna som ska skriva på utan det har ju också varit förhandlingar mellan en så kallad ”kontaktgrupp” och de har då, byggt det på det tidigare avtalet som fanns från Minsk i september och, det ska alltså vara underlaget för det som nu ska så att säga bli ett nytt avtal.

Notera att avtalsförslaget SKA skrivas på: detta beskriver en utpressningssituation. Att det redan ingångna avtalet klart och tydligt reglerar omständigheterna läggs helt åt sidan som ovidkommande. Fler avtal behövs inte: Ryssland behöver bara uppfylla ingångna avtal liksom internationella lagar och regler. Vilket man naturligtvis inte gör, eller har för avsikt att göra – än mindre Minsk II om det nu blir av.

JB: Och vilka detaljer, finns det några detaljer som har blivit kända så här långt om det som pågår i Minsk?

MPL: Ah, de detaljer som har läckt ut, det handlar om då det här ”tolvpunktsprogrammet” som fanns tidigare, det handlar om att det ska bli en säkrad gräns mot Ryssland, att de ska få någon form av självständig status, de här utbrytarregionerna, samtidigt som det då ska garanteras att Ukraina är ett suveränt land, dvs att det är Ukraina som ska styra över de här områdena, och hur det ska gå till när det faktiskt samtidigt är så att en del av Ukraina är ockuperat av ryska styrkor, det har inte framgått, men sedan så ska också alla vapen, tunga vapen ska dras bort från en buffertzon som ska vara ganska bred så att de in.., man inte ska kunna skjuta på varandra alltså, det ska handla om flera mil som ska skilja de här områdena åt och så ska det bli redan den tolfte alltså imorgon så ska då, idag förlåt, så ska vapnen tystna enligt det avtal som har läckts ut.

MPL refererar till ”separatistledaren” Zakarchenko’s läckta ”plan” och ”krav” som om de vore legitima. Det är de inte. ”Folkrepublikerna” och dess ”ledare” är inte på något vis legitima. De är brottslingar. ”Utbrytarregionerna” är ryska hittepåstater utan validitet, ett försök att legitimera en part som inte existerar annat än i Kremls fantasi. Återigen handlar det om att SR upprätthåller en charad och ett ryskt narrativ.

JB: Det har ju varit väldigt ödesmättade tongångar inför det här mötet, Ukrainas president Poroshenko har talat om att konflikten inte längre går att kontrollera om man inte lyckas enas om en vapenvila, nu, alltså vad är det som står på spel i Minsk, skulle du säga?

MPL: Jag skulle säga att det är Ukrainas självständighet som står på spel, Ukraina som en suverän självständig stat och om det accepteras att det är en självständig stat eller inte. Det positiva med att Vladimir Putin faktiskt finns i Minsk är att man då kan se att Ryssland kanske har något svängt när det gäller det, för hittills så har den ryska retoriken handlat om att Ukraina är en misslyckad stat, en stat som inte fungerar och det har varit det som har sagts från Moskva hela tiden, om man nu är beredd att skriva på ett avtal där det sägs klart och tydligt att Ukraina är ett suveränt land så är det faktiskt ett framsteg.

Nej Maria, Ukrainas självständighet, dess suveränitet, är oomtvistelig, genom FN:s stadgar och internationella lagar som världens alla länder har att rätta sig efter. Att Ryssland vill åsidosätta dem är brottsligt och irrelevant – ingenting kan baseras på lögn och utpressning. Åsidosätter man Ukrainas suveränitet löser man upp grundvalen för internationell lag och rätt, respekten för nationella gränser och internationell jurisdiktion. Det är inte önskvärt, och att stödja ett motsatt narrativ genom återberättande är i min mening starkt subversivt.

JB: Vi har i studion Anke Schmidt Felzmann från Utrikespolitiska Institutet som forskar om EU’s relation med med Ryssland, god morgon.

ASF: God morgon.

JB: Ja, vilka vilka är knäckfrågorna under den här förhandlingen som du ser det?

ASF: Ja, knäckfrågorna är givetvis ehh som det redan sas, Ukrainas suveränitet men även europeisk säkerhet och stabilitet. Det gäller ju hela, östeuropa, Europa Östersjöregionen.

Nej, typ, hela världens säkerhet och stabilitet. Upplöser vi gränser och suveränitet i Ukraina, gäller motsvarande förhållande för ALLA länder, vilket vore ytterst beklagligt. Det kallas reciprocitet och logik. Värt att studera.

JB: Det här är ju ett franskt-tyskt initiativ här, vad är det för utgångsp, vilka intressen har Frankrike och Tyskland att driva detta?

ASF: Givetvis har Tyskland och Frankrike intresset att eh kriget som pågår i östukraina eh slutar att.. Ukraina… får… bygger upp, sitt land igen, eftersom det öh… det, det är ju mycket som har hänt under de senaste tolv månaderna, som har inte hjälpt att faktiskt lösa Ukrainas mest grundläggande inrikes politiska problem.

Ja det var ju ett fint svar på frågan. Och upplysande. Inte.

JB: Det är ju inte första gången, det har ju förekommit fredssamtal just i Minsk, redan i september så undertecknade man ju faktiskt en fredsöverenskommelse, som bröts då ganska omgående, vad talar för att ett eventuellt avtal nu skulle hålla?

Återigen värt att notera att det var RYSSLAND och dess mellanhänder som direkt bröt ”vapenvilan”.

ASF: Det talar inte särskilt mycket för att det ska hålla, eh det åh, egentligen är förväntningarna väldigt låga, det som man verkligen vill är att inga fler dör i Ukraina, att man faktiskt får till stånd ett läge där man kan försöka få fram en mer långsiktig lösning, så, jag har inga stora förväntningar och… utrikesminister Steinmeier och

JB: Tysklands utrikes…?

ASF: … och förbundskansler Merkel har också varit väldigt väldigt tydligt med att att man kan inte ha stora förväntningar att det här kommer lösa konflikten, medan man från ryska sida har sagt att ”det här är möjligtvis.. och… eller… nu kommer vi lösa konflikten, allt är frid och fröjd”, men det där är ju en taktik som man driver.

Bludder.

JB: Maria Persson Löfgren, samtidigt som det pågår då diplomatiska aktivitet så har ju striderna i östra Ukraina intensifierats på senare tid, alltså vad är det som händer vid fronterna?

MPL: Ja vid fronterna så pågår det ett… eh… att man skapar ”fakta på marken” alltså att man försöker, ta över så mycket, område som möjligt och att det ska då införlivas i det som man då vill ha, som ska vara då den här autonoma, så att säga, självständiga på något vis ehhh… så kallade ”folkrepubliken”, det är framför allt kring Debaltsevo, den, det är en järnvägsknut och också eh eh vägar som går igenom där, och där har det framförallt varit fruktansvärt hårda strider de senaste dagarna.

Ja, RYSSLAND krigar på. Ukraina försvarar sig för allt vad det är värt. Kan vi säga det kanske?

JB: Anke Schmidt Felzmann i studion, vad händer om man inte når en överenskommelse i Minsk?

ASF: Öh eh även då kan man väl hänvisa till det som den tyska utrikesministern eh har sagt, just igår, att ehhh formuleringen som las upp ehh på Kanzleramtes hemsida är att eh hotet av ett krig mellan EU, USA mellan väst och Ryssland är förhoppningsvis, eh det som kommer göra att eh Ryssland ger stöd till vapenstillestånd och öh att att man kommer fram till en lösning på kort sikt.

JB: Jaaa, Maria Persson Löfgren, kort sikt är ju en sak men det talas ju ofta om att Ryssland också har tydliga långsiktiga mål i den här konflikten, bortom det som sker just nu, vad, vad vill Ryssland långsiktigt i Ukraina?

HAR Ryssland några legitima intressen i någon angränsande stat? Nej!

MPL: Ryssland vill ha inflytande över den politiska utvecklingen i Ukraina, det är mycket tydligt och har varit så sedan eh den orangea revolutionen skulle jag säga som ju är över tio år sedan, Ryssland accepterar inte ett Ukraina som väljer en annan väg än att fortsätta att vara en del av den ryska sfären, och, Ryssland kommer fortsätta att försöka se till att de politiker som finns i Ukraina styrs från Moskva, om man nu inte kan fortsätta den här krigssituationen så kanske man får en fryst konflikt i östra delen av Ukraina och då kommer det att underminera den ukrainska staten.

Sagt som om det vore den naturligaste saken i världen att vi ska acceptera detta.

JB: Mmmm och vilka är vinsterna för Ryssland med den här att östra Ukraina har den här lim…oklara limbostatusen?

MPL: Det är att Ryssland inte kan se… accecptera att Ukraina försvinner bort från en en ryskt inflytande, och vad man vinner det är, det är en form av imperietänkande skulle jag säga.

Imperietänkande, en vinst? Ehh…

JB: Tack så mycket Maria Persson Löfgren vår korrespondent, tack också Anke Schmidt Felzmann från Utrikespolitiska Institutet, tack ska ni ha.

Ja, tack ska ni ha!

Advertisements

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Propagandaradion ger… del III at The Imaginary Club.

meta

%d bloggers like this: