Anatomi av ett journalistiskt och kommunalt haveri

February 18, 2015 § 6 Comments

Rubrik och ingress från Helsingborgs Dagblad 18 februari.

Rubrik och ingress från Helsingborgs Dagblad 18 februari.

I en artikel igår i Helsingborgs Dagblad (HD) berättas om ett inställt möte om massakern i Odessa, Ukraina. Jag var en av flera upprörda och engagerade medborgare som bidrog till att evenemanget ställdes in på dess ursprungliga plats, och vill här belysa en en rad plågsamma faktafel i artikeln.

Artikelförfattaren, Truls Nilsson, skriver:

– Vi blev kontaktade av en person som sa sig ha en vän som var ögonvittne till massakern. Personen skulle visa en film och en fotoutställning, säger Jim Broström, ombudsman på ABF i Helsingborg.

Han berättar att man gjorde vissa kontroller av mannens bakgrund för att försäkra sig om att han inte tillhör någon extrem organisation.

– Därefter sa vi ja till arrangemanget och kontaktade kommunen för att kunna använda biblioteket, säger Jim Broström.

För det första är det intressant att ABF säger ja till en utställning baserat på hörsägen från en okänd individs vän, visserligen efter att (föregivet) ha gjort ”vissa kontroller av mannens bakgrund”. Redan där borde nackhåren resa sig på läsaren, eller journalisten – men icke.

För det andra far Jim Broström med största sannolikhet med osanning, då någon ”viss kontroll” av mannens (Oleg Muzyka) alls inte tycks ha gjorts i intervallet mellan propå och beslut. Det blir uppenbart av följande emailkonversation:

bokninglokal

Tvärtom vad Jim Broström låter påskina i artikeln var han i det närmaste helt omedveten om sakförhållandena såväl i Odessa som gällande rysk desinformationsstrategi, då jag nödgades undervisa honom i detta.


Från: Johan Kylander
Skickat: den 4 februari 2015 08:50
Till: Jim Broström

Ämne: Odessaföredrag
Hej Jim,

Jag fick just ett samtal från din kollega angående ett arrangemang som
bokats i era lokaler, se nedan:

http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Skane/ABF-Helsingborg/
Even
emangsguiden/Ovrigt/Det-som-hande-i-Odessa-beror-alla/

Detta arrangemang misstänks ha samröre med den s.k.”Donbassföreningen”
https://donbassforeningen.wordpress.com/

Detta är TROLIGEN ett försök att utnyttja ABF:s lokaler för att sprida
ett ryskt propagandistiskt narrativ riktat mot den legitimt folkvalda
regeringen i Ukraina i syfte att utmåla den och Ukraina som
nazistiskt/fascistiskt/folkmördande mm, och som stöd för Rysslands
fortsatta aggression i Ukraina.

Att ge dessa människor plats och luft i folkrörelsens lokaler torde
smutsa ned såväl ABF som sådant liksom arbetarrörelsen och stödjande
politiska partier i övrigt, liksom gå stick i stäv mot uttalad policy,
något som jag inte tror vare sig ni eller någon annan är intresserad av.
Jag uppmanar dig därför att med bestämdhet avstå, nu och intill dess att
Ryssland styrs av demokratiska krafter som respekterar folkrätt och
internationell lag, från att bereda detta och liknande arrangemang plats
hos er.

Med vänlig hälsning,
Johan Kylander


Den 2015-02-04 09:36 skrev Jim Broström:
Hej Johan!
Tack för ditt mejl.

ABF har ett folkbildande uppdrag vilket bl.a.  innebär att kunna ge
människor  möjlighet att belysa saker ur olika perspektiv.
I samband med att vi hade en föreläsning med Maj Wechelman i november
2014 så framkom det önskemål om att ytterligare belysa situationen i
Ukraina och det är ur detta som detta initiativ är sprunget.

Jag ska villigt erkänna att min kunskap om problematiken i Ukraina är
begränsad men jag tror nog att de olika parterna i denna konflikt (och
åhörarna) tål med en partsinlaga. Jag kommer själv vara på plats och
bedöma kvaliteten i deras föreläsning och huruvida de ska ges utrymme
eller ej i fortsättningen.

Mvh
Jim Broström
Ombudsman
ABF Helsingborg


Från: Johan Kylander
Skickat: den 4 februari 2015 09:50
Till: Jim Broström
Kopia: Dan Karlsson; Karin Arntsen
Ämne: Re: SV: Odessaföredrag

Hej.
Jag tolkar detta som att ”föredraget” och fotoutställningen (som finns att
betrakta online och består av mkt gräsliga likbilder från Odessa varvat
med sensations/konspirationspropaganda) kommer att ges plats hos er.

Det är ett mycket beklagligt beslut som riskerar att få mycket starka
politiska konsekvenser när det uppmärksammas av mig, media och oberoende
kommentatorer.

Skulle ABF låta nazister prata av sig i sina lokaler och visa
revisionistiska förintelseförnekande bildspel? Ger ni SverieDemokraterna
möjlighet att prata sig varma för sin immigrationspolitik?

Det är på denna skala man måste bedöma arrangemanget, och jag uppmanar er
å det allvarligaste att sätta er in i problematiken kring Ukraina och
Rysslands aggression därstädes innan ni tillåter verksamheten.

Det är INTE objektivt eller “belysande ur olika perspektiv” att ge dessa
människor och detta propagandistiska narrativ luft och utrymme.

Mvh,
Johan Kylander


Den 2015-02-04 10:36 skrev Jim Broström:
Hej Johan!
Du får nog ge mig lite mer kött på benen för att jag ska kunna se
kopplingen mellan denna föreläsning och nazister/sverigedemokraternas
integrationspolitik. Det kan ju också vara intressant att veta i vems
namn du uttalar dig i.

Mvh
Jim Broström
Ombudsman
ABF Helsingborg


Från: Johan Kylander
Skickat: den 4 februari 2015 11:11
Till: Jim Broström
Kopia: Dan Karlsson; Karin Arntsen
Ämne: Re: SV: SV: Odessaföredrag

Hej Jim och kollegor,
En mycket snabb sökning på Odessa-händelserna, som vem som helst kan göra,
visar en mycket tydlig koppling till ryska propagandistiska narrativ. Ett
urval:
http://rt.com/news/179668-odessa-photo-exhibition-ukraine/
http://itar-tass.com/en/world/740152
https://www.facebook.com/events/806555222734960/?pnref=story

Det är bara att Googla:
https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C5CHFA_enSE579SE580&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=odessa%20photo%20exhibition

Ni kommer mycket snart att inse att Odessa-massakern – som är MYCKET
omtvistad – utnyttjas av Moskva för att piska upp en hatstämning mot
Ukraina som stöd för den fortsatta ryska invasionen av Ukraina. Detta
trots att det med mycket stor säkerhet belagt att ryska provokatörer och
agenter arrangerade de demonstrationer och våldsamheter som föregick
branden och även hålls till viss del ansvariga för branden. Detta kommer
naturligtvis INTE att framgå av ”föredraget” eller ”fotoutställningen”.

Se också: http://www.stopfake.org/en/?s=Odessa
Samt: http://khpg.org.ua/en/index.php?id=1407453894

Att arrangemanget är propagandistiskt till sin natur och avser att sprida
hemska lögner om Ukraina till stöd för Rysslands aggression är bortom
tvivel. Min fråga är om ABF vill göra sig behjälplig till detta?

Kopplingen mellan exempelvis nazistisk revisionism och “Odessa-föredraget”
är att bereda NÅGON av dem plattform för torgförande av propaganda liksom
antidemokratiska och folkrättsvidriga åsikter torde vara emot ABF:s
policy. Att ge ”Odessa-föredraget” tillgång till ABF:s lokaler är
LIKVÄRDIGT med att ge exempelvis nazister rum för liknande arrangemang. Är
det tillräckligt tydligt?

Jag uttalar mig i mitt eget goda namn. Jag har ingen koppling till någon
organisation över huvud taget och bedriver endast detta informationsarbete
ur ett folkrättsligt patos.

Som sagt, om ni tillåter detta kommer jag och många med mig inte att spara
något krut på att förevisa arbetarrörelsens medvetna och aktiva stöd för
antidemokratiska och totalitära krafter.

Jag uppmanar er därför återigen att genast ställa in arrangemanget. Jag
kommer att bevaka detta ytterst noga.

Mvh,
Johan Kylander


Därefter skriver Truls Nilsson sålunda:

Omgående hörde företrädare för ukrainska organisationer av sig med anklagelser mot föredragshållaren. Han uppgavs vara rysk nationalist, stödja terrorism och själv vara ansvarig för oroligheterna som krävde 46 personers liv.

Vad andra har sagt till Jim har jag ingen aning om, men jag tillhör definitivt ingen ”ukrainsk organisation”, och personligen har jag inte hållit Muzyka för ansvarig för oroligheterna. Så vitt jag vet finns det en mycket marginell ukrainsk ungdomsförening som huserar i Stockholm, men huruvida de varit aktiva i motståndet mot rysk desinformation i Helsingborg-Malmö har jag som sagt ingen aning om – men jag hoppas det.

Truls Nilsson fortsätter:

Kommunen valde att gå samma väg.

– När vi fick information från ABF strök vi arrangemanget, säger Annelie Holst som är enhetschef på biblioteket.

Då hade samma typ av anklagelser nått kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M), vilket ledde till att såväl stadsdirektören som kulturchefen kopplades in. Men då hade beslutet att ställa in redan fattats på biblioteket.

Jag har personligen inte haft kontakt med Annelie Holst, men så mycket vet jag att någon omedelbar avbokning var det säkerligen inte fråga om ”efter information från ABF”. Tvärtom var ABF pådrivande för att arrangemanget skulle genomföras som planerat, och det var först när kommunstyrelsen informerats, bland annat av mig, och (förmodligen) sammanträtt, som man tog sitt förnuft till fånga – cirka en vecka efter att protesterna inletts. Någon här far med osanning, men anledningarna till det får läsaren själv bedöma.

Annelie Holst citeras vidare:

– Hur välvärderat detta är vet jag inte. Kanske är det en ryggmärgsreaktion från vår sida, säger hon.

Nja, en veckas påtryckningar med otaliga mail och interna bedömningar kan knappast betecknas som ryggmärgsreaktion, och det torde Annelie vara medveten om.

Annelie pressas lite till av Truls:

Är det då inte väl enkelt att genom anklagelser få ett möte inställt?

– Så kan man mycket väl tolka det. Vi har inte haft beredskap att källkritiskt kolla uppgifterna, säger Annelie Holst.

Det var sannerligen inte enkelt att få mötet inställt. Det krävdes mycket aktion och medborgaransvar för att ABF, kommunen och biblioteket över huvud taget skulle reagera. Men att biblioteket inte har beredskap att källkritiskt kolla uppgifterna kan mycket väl stämma. Och journalistens tolkning, ja, den är något tendentiös, minst sagt.

Därefter intervjuas Maj Wechselmann. Jag orkar inte bemöta alla hennes utsagor, men det sista stycket förtjänar lite uppmärksamhet:

– Jag är själv från Odessa och känner föredragshållaren. De som riktar anklagelser borde kolla upp fakta. Han är inte separatist och det parti han tillhör är inte det som finns i Ryssland under samma namn, säger hon.

Titta på bilden här nedanför. Den visar Oleg Muzyka vid ett framträdande i Berlin av samma slag som nu ska hållas i Helsingborg i morgon. På bröstet har han separatiströrelsens fula emblem: St Georgsbandet, samma band som beväpnade terrorister i östra Ukraina burit för att visa sin tillhörighet. Att som Maj Wechselmann påstå att han ”inte är separatist” är inte bara löjligt, det är också dumt och desinformerande – precis som allt annat Maj påstått genom hela sin gärning.

olegmuzyka

Så, vilka ljuger och desinformerar i den här soppan? Journalisten? Jim Broström på ABF? Annelie Holst på Helsingborgs bibliotek? Maj Wechselmann? Eller allihop? Vem har hittat och källkritiskt granskat fakta? Ett haveri är det i vilket fall som helst, och ytterligare ett försök att kasta ett anklagande finger mot Ukraina, och det är ytterst beklagligt att det är Helsingborgs Dagblad som ger desinformationen ytterligare luft under vingarna. Fy skam och skäms!

Advertisements

Tagged: , ,

§ 6 Responses to Anatomi av ett journalistiskt och kommunalt haveri

 • Fredrik Hansson says:

  Hej Johan. Var du i Odessa när denna händelse som utställningen handlar om ägde rum?

  • jkylander says:

   Nej – var du? Däremot följde jag utvecklingen minut för minut via sociala media i text, bild och video, så jag har *ganska* bra koll på vad som faktiskt hände. *Exakt* vad som hände i byggnaden kan jag självklart inte bedöma annat än på de medier och rapporter som publicerats. Har du studerat dem?

   • Fredrik Hansson says:

    OK. Jag bara undrade just för du verkar veta mycket om händelsen. Nej jag var inte heller där men jag har läst en del om det. Kan inte bedöma vad som är helt sant eller inte baserat på det. Däremot har jag en bekant som deltog i de fredliga demonstrationerna på Maidan som uppger sig varit tvingad at fly när mindre demokratiska grupper tog över den demonstrationen. Hon berättar inte roliga saker om dem. Men just händelerna i Odessa, hade det inte varit bättre att bemöta desa utställningar med fakta än att stoppa dem?

   • jkylander says:

    Det är just det jag gjort… följ länkarna i inlägget så har du fakta i övermått. Att bemöta hundra aggressiva ryska propagandister på ett podium vore iofs roligt, men inte riktigt mitt medium. De lär för övrigt knappast låta sig övertygas i motsatt riktning till den de låtit sig hjärntvättas till, så varför spilla tid på DEM? Bättre då att adressera folk som faktiskt kan nås och påverkas av sakliga argument.

 • Fredrik Dhejne says:

  Maj Wechselmann saknar all trovärdighet och ingår i det etablissemang av vänsterfolk som Åsa Linderborg, Dror Failer mfl som fungerar som nyttiga idioter för islamism och rysk fascism. Det trista är att svenska mainstreammedia, sr, svt mfl följer efter. Vi såg det tydligt i rapporteringen kring morden i Köpenhamn och Paris. Stora delar av journalistkåren har idag tappat all sans när det gäller rapportering kring islamism, Ukraina och konflikterna i Mellan östern. Sverige blir alltmer apart och våra grannländer undrar vad vi håller på med.

 • […] på Aftonbladet Kultur 19 februari klagar Maj Wechselmann med anhang på att jag, med flera, fått stopp på ett ryskt propagandaevenemang anordnat i samarbete med ABF Helsingborg och Helsingborgs kommun. Maj kallar det ett ”orimligt […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Anatomi av ett journalistiskt och kommunalt haveri at The Imaginary Club.

meta

%d bloggers like this: