DN vinglar vidare

April 8, 2015 § Leave a comment

Skärmavbild 2015-04-08 kl. 14.13.07

I dagens nätupplaga av Dagens Nyheter förekommer en artikel av Katarina Lagerwall som berättar om NATO:s nya snabbinsatsstyrka VJTF – Very High Readiness Joint Task Force. Artikeln i sig är inte speciellt märkvärdig och bakgrunden till styrkans tillkommande är högst förståelig. Däremot är det något märkvärdigt att Katarina väljer att kalla den “antirysk snabbinsatsstyrka” i ingressen. Det synes vara en viktning som NATO själv inte gör utan får snarare tillskrivas skribentens egen tolkning.

Även om VJTF synbarligen primärt tillkommit på grund av Rysslands upptrappade aggression uttrycks det tydligt från NATO:s håll att styrkan kan komma att sättas in varhelst medlemsstaternas intressen så kräver, dvs icke allenast mot Ryssland.

Beteckningen “antirysk” är således högst vilseledande och avslöjar antingen rent slarv från Lagerwalls sida eller en inklination att tolka NATO som ett aktivt militärt hot mot Ryssland, dvs att Lagerwall ansluter sig till den ryska uppfattningen av NATO. Oavsett om det är slarv eller en medvetet propagandistisk tolkning måste det betecknas som beklagligt, anmärkningsvärt och illavarslande.

Här vill jag samtidigt påminna läsaren om att det inte är första gången Katarina Lagerwall vinglar österut i sin journalistiska gärning. Och att DN:s ansvarige utgivare Peter Wolodarski fortfarande inte gjort rent hus med proryska sympatier i huset mitt emot Rysslands ambassad.


För övrigt anser jag att det saknas en aktivt arbetande anti-psyops styrka i det svenska totalförsvaret som kan uppmärksamma och bemöta den här typen av desinformation och propaganda. MSB räcker inte till, och Försvarsmaktens 10. Psyopsförbandet har helt andra, taktiskt betingade, uppgifter. Att överföra ansvaret för upptäckt och motverkan av desinformation till allmänheten är ineffektivt, nonchalant och förmätet – men likväl det enda som idag står till buds. Om du är av samma uppfattning och har erfarenhet, intresse och förmåga till sådant arbete får du gärna höra av dig till mig.

Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading DN vinglar vidare at The Imaginary Club.

meta

%d bloggers like this: