Granskning av granskningen

April 15, 2015 § Leave a comment

rapport20jan

Den 20 januari 2015 sände Rapport en kort sekvens från striderna i östra Ukraina. Inslaget utgjorde i min mening en del av den ryska propagandan mot Ukraina, varför jag anmälde inslaget till Myndigheten för Radio och TV. Idag fick jag svar från Granskningsnämnden som handlagt mitt ärende tillsammans med en annan anmälare som intog en diametralt motsatt position: att inslaget varit partiskt MOT istället för FÖR Ryssland.

Jag formulerade min anmälan så här:

I rubricerade program förekommer en kort sekvens från striderna i östra Ukraina. Det inledande klippet med folk som tycks springa från artilleribeskjutning är hämtat från en “frilansjournalist” vid namn Graham W Phillips. Denne Phillips är inbäddad med “rebell”-styrkorna och har gjort sig skyldig till upprepade grova överträdelser mot folkrätten. Klippet är också till synes en iscensättning, vilket gör Rapportredaktionens val av bildmaterial än mer beklagansvärt. På två punkter gör sig alltså Rapportredaktionen skyldig till medverkan i rysk propaganda vars syfte är omstörtande inte bara i Ukraina utan också i Sverige. Se vidare här:

Jag vill att nämnden granskar DELS redaktionens opartiskhet i urvalet av materialet och DELS huruvida redaktionen kan lastas för INKÖP AV och SPRIDNING av samhällsomstörtande propaganda.

Granskningsnämnden tog god tid på sig – nästan tre månader. Idag kom alltså svaret, sålunda formulerat:

Skärmavbild 2015-04-15 kl. 11.47.08

Skärmavbild 2015-04-15 kl. 11.49.04

Skärmavbild 2015-04-15 kl. 11.49.50

Granskningen har alltså gjorts i ljuset av två diametrala anmälningar – att det finns två motstående tolkningar som utesluter varandra tas sålunda till intäkt för att inslaget är opartiskt. Det är ett bekvämt sätt att komma undan ansvar, enär båda anmälningarna är relevanta ur sina respektive perspektiv. 

Min anmälan tycks inte ha bedömts i sin helhet, i synnerhet vad gäller saklighetsperspektivet avseende inköp/bruk av iscensatt skeende som presenteras som verkligt skeende. På vilket sätt har nämnden granskat det utnyttjade klippets art? Visserligen hörs realistisk artillerield i klippet, men det går inte att avgöra om det rysk eller ukrainsk eld, eller huruvida det är en pålagd effekt. Biltrafik på gatan tyder i någon mån på att inget överhängande hot föreligger. Eftersom man friar inslaget måste nämnden rimligtvis ha kommit fram till att Phillips klipp INTE är iscensatt och INTE är propagandistiskt, liksom att det INTE är anmärkningsvärt att SVT Rapport okritiskt skickar ut iscensatt, för ändamålet särskilt producerad pro-rysk propaganda. Känns det rätt och rimligt? 

Vad är nämndens konkreta granskning som ledde till bedömningen av inslagets saklighet? Det som presenteras i svaret är nämndens sammanfattning, dess summariska bedömning, som konstateras utan sakskäl eller grunder. Formuleringen kan inte med bästa vilja i världen sägas vara tillfyllest som upplysning om varför inslaget frias.

Jag menar att inslaget, genom att utnyttja vilseledande (iscensatt) material, också leder till en vilseledande framställning, och att detta, att döma av den summariska formuleringen, inte på ett tydligt sätt prövats av nämnden. Jag konstaterar därför att nämnden ej genomfört en fullvärdig granskning och att dess bedömning ej uppfyller det uppdrag som lagstiftaren stadgat.

Sammanfattningsvis tycks det tydligt att Granskningsnämnden ger SVT carte blanche att skicka ut vilken propagandistisk skit som helst, och därefter skyddar SVT från ansvar genom att spela ut anmälningar mot varandra i ett partiskhetens nollsummespel. För om båda sidor tycker att de missgynnas så är alltså SVT opartiskt – så fungerar Granskningsnämndens logik.

Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Granskning av granskningen at The Imaginary Club.

meta

%d bloggers like this: