Okänd men sannolikt tysk ubåt, del II

July 10, 2016 § Leave a comment

zachrison

Vad syftade egentligen Ekots publicering om resultatlösa svenska ubåtsjakter till? I förstone vill man tro att Ekot relaterar eller av egen kraft skapar aktuella nyheter, via sagesmän eller eget journalistiskt arbete. Så vad var det som fick Ekot att återvända till ubåtsjakten/underrättelseoperationen 2014, två år efter händelsen? Och till ytterligare en ubåtsincident, den famösa fyrasekundersobservationen, året därpå?

Låt oss återgå till det vi faktiskt vet, genom en granskning av Ekots utsagor.

”Och Ekot kan nu alltså berätta att Försvarsmaktens djupare analys visade att ljudet inte kom från någon utländsk ubåt som man först trodde utan från en svensk källa.”

Upprinnelsen till artikeln/inslaget tycks vara att Ekot uppvaktats av en ensam källa med tillgång till Försvarsmaktens djupare analys. Det är tänkbart men kanske inte sannolikt att Ekot inlett en självständig undersökning utan yttre stimulans: helt klart får Ekot knappast tillgång till Försvarsmaktens sannolikt säkerhetsklassade dokument genom Försvarsmaktens försorg. Uppgifterna är således overifierbara och har möjligen kommit Ekot till del genom otillåten informationsdelning eller, som vi kan kalla det, rent spioneri. Källans motivation att gå till Ekot med uppgiften kan vi bara gissa oss till, men det är uppenbarligen inte någon som är intresserad av att stärka förtroendet för Försvarsmakten.

Sant eller falskt? Vi vet inte.
Med ledning av Ekots skrivning och ovanstående redogörelse synes det tydligt att Ekot har eller som minst fått skåda en kopia av FM:s djupare analys – frågan är om den kopian är korrekt återgiven eller om det rent av är en förfalskning, i samma klass som försvarsministerns påstådda brev om svensk vapenförsäljning till Ukraina. Ekot kan knappast ha frågat FM om verifikation av en handling som de inte har laglig rätt att få tillgång till – och om de frågade torde de knappast ha fått något svar.

Ekots uppgift är således varken sann eller falsk då den inte kan verifieras med mindre än att Försvarsmakten bryter sin tystnadsplikt. Ekots uppgift är ingenting – nada – noll – oanvändbar. Ändå används den.

Nästkommande mening tyder på graden av det svar Ekot fått från Försvarsmakten:

”Men enligt Ekots uppgifter så anser Försvarsmakten fortsatt att tyngden i de övriga observationerna under ubåtsjakten 2014 gör att det går att slå fast att en utländsk ubåt kränkt svenskt vatten.”

Det vill säga att FM på Ekots förfrågan står fast vid sin position utan att erbjuda någon ytterligare kommentar. Det kallar Ekot för ”enligt Ekots uppgifter” i syfte att få FM:s uttalande att låta graverande, och i syfte att få oss att tro att Ekot gjort ett journalistiskt dagsverke. Resten av artikeln/inslaget är i huvudsak insinuerande utfyllnad visande på att ingen varken vill bekräfta eller dementera Ekots uppgifter, men ”Stefan Löfven [sic] ska ha blivit upprörd” – allt enligt ”Ekots källor”, sannolikt en tjänsteman med tillträde till regeringens säkerhetspolitiska råd, eller någon som levererar hörsägen från samma råd.

Den sammantagna bedömningen av Ekots uppgifter är att de är helt befriade från fakta samt byggda på hörsägen och fria fantasier. Av detta spinner Ekot ett inslag/artikel som mest liknar en anklagelseakt mot Försvarsmakten – av Ekot benämnt ”försvarsmakten” med gemena bokstäver – och avslutar med en dubbel bajsmacka: vid Marinens övning 2015 har det fastslagits [av vem?] att en kränkande ubåt var tysk. Därefter är Ekot tyst i fyra veckor.

Frågor till Ekot och dess chef Olle Zachrison:

Vad är Ekots uppsåt med publiceringen, enär nyhetsvärdet två år efter händelsen är minst sagt vikande?

Anser Ekot att det är förenligt med god journalistisk sed att publicera icke bekräftade uppgifter?

Anser Ekot att en icke bekräftad andrahandsuppgift om en fyrasekunders okulär observation av ett förmodat periskop är tillräcklig för att på egen hand nationalitetsbestämma en kränkande ubåt?

Varför rapporterar inte Ekot att den tyska marinen redan den 13/6, genom Tysklands ambassad i Stockholm, helt avfärdat Ekots uppgifter?

Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Okänd men sannolikt tysk ubåt, del II at The Imaginary Club.

meta

%d bloggers like this: