”Inbördeskrig” i Ukraina – 10 frågor till SVT

May 10, 2017 § 9 Comments

inbordeskrigTisdag 9 maj sänder SVT Rapport 19:30 ett kort inslag om den stundande Melodifestivalen i Ukraina. Nyhetsankaret Lisbeth Åkerman ställer därvid (19:43, 13:00 i programmet) en fråga till utrikeskorrespondenten Elin Jönsson, på plats i Kyiv: ”Det pågår ju inbördeskrig i Ukraina, hur är situationen i landet?”

Inbördeskrig.

Hörde jag rätt?

Här är det på sin plats att ställa 10 frågor till SVT, till ansvarige utgivaren Ulf Johansson, till utrikeschefen Ingrid Thörnqvist och till SVT:s VD Hanna Stjärne:

 1. Har SVT missat att Ryssland har invaderat och annekterat Krim samt aktivt deltar i strid i östra Ukraina?
 2. Har SVT missat att Ryssland vid upprepade tillfällen skjutit med tungt artilleri och salvpjäser över gränsen in i Ukraina?
 3. Har SVT missat att Ryssland fysiskt invaderat med reguljära bataljonsstridsgrupper i östra Ukraina, aktiva bland annat vid Saur-Mohyla, Novoazovsk, Ilovaisk, Debaltseve och Donetsk?
 4. Har SVT missat att de Ryska Soldatmödrarna nyligen rapporterat om att minst 1500 ryska soldater dött i strid i Ukraina?
 5. Har SVT missat att USA och EU infört sanktioner mot Ryssland pga dess militära angrepp på Ukraina och olagliga annektering av Krim?
 6. Har SVT missat att personal och materiel från över 70 ryska reguljära arméförband identifierats som stridande i Ukraina?
 7. Har SVT missat att ryska reguljära soldater tagits tillfånga i Ukraina?
 8. Vem skrev manus till inslaget?
 9. Vem godkände att inslaget med sin uppenbart felaktiga och propagandistiska text alls sändes?
 10. Hur avser SVT tillrättalägga sitt fel?

Med ledning av de fakta som föreligger i saken är det uppenbart att SVT far med osanning i direktsändning när man benämner Rysslands krig mot Ukraina som ett ”inbördeskrig”. Samtliga dessa 10 frågor kräver omedelbart svar.

Detta inlägg avsänds också som epost till ovan nämnda personer samt ligger till grund för anmälan till Granskningsnämnden för radio och tv.

Advertisements

Tagged: ,

§ 9 Responses to ”Inbördeskrig” i Ukraina – 10 frågor till SVT

 • Ryan says:

  De gjorde detsamma i Lilla Aktuellt

 • TJ says:

  Ingenting förvånar när det kommer till SvT.

 • Marek says:

  Det verkar så att SvT accepterade inte Sovjetunionens förfall och faktum att från 1991 är Ukraina en egen, självständig nationalstat. SvT konsekvent kallar det “inbördeskrig” fast inom Sovjetunionen! Vem undrar varför de baltiska länderna ville så fort det gick till NATO? Kan man lita på storebror Sverie då statlig tv fortfarande respekterar Sovjetunionens gränser.

 • Viking says:

  Vadå “inbördeskrig”. När började man kalla ockupationen för inbördeskrig?

 • […] Kylander uppmärksammar det hela på sin blogg och har ställt tio frågor till SVT Nyheter, som han inte fått svar […]

 • vill@inteuppge says:

  Hur har det gått med detta?

 • Simplicio says:

  Statens vägar äro outgrundliga.

  Å ena sidan instiftades för snart ett år sedan lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. En lag som enligt propositionen i korthet syftar till att personal anställd i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom vård, skola och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda har att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

  Å andra sida blir generalen Brännström av sin arbetsgivare utsatt för repressalier på grund av uttalanden han gjort i media.

  En av meddelarskyddets mer intressanta delar är just repressalieförbudet. Repressalieförbudet innebär att en myndighet eller annat allmänt organ inte får ingripa mot någon för att den personen har utnyttjat sin tryck- och yttrandefrihet. Förbudet avser alla åtgärder som medför negativa konsekvenser för den enskilde. I detta inbegrips i princip varje form av kritik mot arbetstagare för att arbetstagaren har haft kontakter med massmedia. Åtgärder från arbetsgivaren som innebär avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller liknande är i enlighet med 3 kap. 5 § tredje stycket TF och 2 kap. 5 § tredje stycket YGL straffbelagda.

  Enligt uppgifter som framkommer på Försvarsmaktens hemsida kan konstateras att de åtgärder av repressiv karaktär som generalen Brännström systematiskt utsatts för av sin arbetsgivare fortgått under en längre period (sedan 2015).

  Mot bakgrund av ovanstående förefaller det rimligt att Brännströms sak underkastas rättslig prövning.

  Försvarsmakten – en attraktiv arbetsgivare?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading ”Inbördeskrig” i Ukraina – 10 frågor till SVT at The Imaginary Club.

meta

%d bloggers like this: